โครงการ Shimane ในจังหวัดชิมะเนะ ประเทศญี่ปุ่น


ที่ตั้ง ประเภท กำลังการผลิต
34.872795, 132.065066 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 12.00เมกะวัตต์
ดาวน์โหลดรูปภาพ

โครงการ Anto ในจังหวัดฟุกุอิ ประเทศญี่ปุ่น


ที่ตั้ง ประเภท กำลังการผลิต
36.060177, 136.159748 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1.26กิโลวัตต์
ดาวน์โหลดรูปภาพ

โครงการ Okubo ในจังหวัดฟุกุอิ ประเทศญี่ปุ่น


ที่ตั้ง ประเภท กำลังการผลิต
36.138949, 136.079987 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 537.68กิโลวัตต์
ดาวน์โหลดรูปภาพ

โครงการ Gifu ใน Mizunami จังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น


ที่ตั้ง ประเภท กำลังการผลิต
35.452213, 136.775408 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 0.48เมกะวัตต์
ดาวน์โหลดรูปภาพ

โครงการ Hamada 1 ในจังหวัดชิมะเนะ ประเทศญี่ปุ่น


ที่ตั้ง ประเภท กำลังการผลิต
34.8622125, 132.0422541 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 11.00เมกะวัตต์
ดาวน์โหลดรูปภาพ

โครงการ Shibushi ใน Shibushi-Shi, Kagoshima-ken ประเทศญี่ปุ่น


ที่ตั้ง ประเภท กำลังการผลิต
31.497451, 131.079945 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1.00เมกะวัตต์
ดาวน์โหลดรูปภาพ

โครงการ Goryo ใน Minami Kyushu, Kagoshima-ken ประเทศญี่ปุ่น


ที่ตั้ง ประเภท กำลังการผลิต
31.247947, 130.472738 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1.49เมกะวัตต์
ดาวน์โหลดรูปภาพ

โครงการ Nogata ใน Soh-Gun, Kagoshima-ken ประเทศญี่ปุ่น


ที่ตั้ง ประเภท กำลังการผลิต
31.483738, 130.945348 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1.11เมกะวัตต์
ดาวน์โหลดรูปภาพ

โครงการ Iwaki ในจังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น


ที่ตั้ง ประเภท กำลังการผลิต
36.9886667, 140.8194889 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 26.68เมกะวัตต์
ดาวน์โหลดรูปภาพ

โครงการ Ueda ในจังหวัดนากาโน่ ประเทศญี่ปุ่น


ที่ตั้ง ประเภท กำลังการผลิต
36.3610250, 138.2656000 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 12.00เมกะวัตต์

โครงการ Saito ในจังหวัดมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น


ที่ตั้ง ประเภท กำลังการผลิต
32.030586, 131.364944 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2.23เมกะวัตต์
ดาวน์โหลดรูปภาพ

โครงการ Kyotango ในจังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น


ที่ตั้ง ประเภท กำลังการผลิต
35.601498, 135.083967 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4.02เมกะวัตต์
ดาวน์โหลดรูปภาพ

โครงการ Solar Roof Top 965 หลังคา ประเทศไทย


ที่ตั้ง ประเภท กำลังการผลิต
34 จังหวัด พลังงานแสงอาทิตย์ 6.62เมกะวัตต์
ดาวน์โหลดรูปภาพ

โครงการ KCL ในจังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย


ที่ตั้ง ประเภท กำลังการผลิต
13.58237, 100.8775889 พลังงานแสงอาทิตย์ 249.60กิโลวัตต์
ดาวน์โหลดรูปภาพ

โครงการ Chill Chill Community Mall ในกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย


ที่ตั้ง ประเภท กำลังการผลิต
13.7728965, 100.6131324 พลังงานแสงอาทิตย์ 23.66กิโลวัตต์
ดาวน์โหลดรูปภาพ