โครงการอิวากิ (Iwaki) เมืองอิวากิ จังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น


ที่ตั้ง ประเภท กำลังการผลิต
36.9886667, 140.8194889 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 26.68เมกะวัตต์
 
อัตรารับซื้อไฟฟ้า คู่สัญญา วันที่เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
40 เยน/หน่วย บริษัทไฟฟ้าโทโฮคุ (Tohoku EPCO) เมษายน 2561

โครงการฮามาดะ 1 (Hamada 1) เมืองฮามาดะ จังหวัดชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่น


ที่ตั้ง ประเภท กำลังการผลิต
34.8622125, 132.0422541 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 11.00เมกะวัตต์
 
อัตรารับซื้อไฟฟ้า คู่สัญญา วันที่เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
40 เยน/หน่วย บริษัทไฟฟ้าโชโกกุ (Chugoku EPCO) พฤศจิกายน 2558
ดาวน์โหลดรูปภาพ

โครงการฮามาดะ 2 (Hamada 2) เมืองฮามาดะ จังหวัดชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่น


ที่ตั้ง ประเภท กำลังการผลิต
34.862258, 132.047755 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 12.00เมกะวัตต์
 
อัตรารับซื้อไฟฟ้า คู่สัญญา วันที่เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
36 เยน/หน่วย บริษัทไฟฟ้าโชโกกุ (Chugoku EPCO) มีนาคม 2560
ดาวน์โหลดรูปภาพ

โครงการโกเรียว (Goryo) เมืองมินามิ จังหวัดคาโกชิมะ ประเทศญี่ปุ่น


ที่ตั้ง ประเภท กำลังการผลิต
31.247947, 130.472738 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1.50เมกะวัตต์
 
อัตรารับซื้อไฟฟ้า คู่สัญญา วันที่เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
40 เยน/หน่วย บริษัทไฟฟ้าคิวชู (Kyushu EPCO) พฤษภาคม 2557

โครงการโนกาตะ (Nogata) เมืองโนกาตะ จังหวัดคาโกชิมะ ประเทศญี่ปุ่น


ที่ตั้ง ประเภท กำลังการผลิต
31.483738, 130.945348 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1.11เมกะวัตต์
 
อัตรารับซื้อไฟฟ้า คู่สัญญา วันที่เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
40 เยน/หน่วย บริษัทไฟฟ้าคิวชู (Kyushu EPCO) มิถุนายน 2558
ดาวน์โหลดรูปภาพ

โครงการชิบูชิ (Shibushi) เมืองชิบูชิ จังหวัดคาโกชิมะ ประเทศญี่ปุ่น


ที่ตั้ง ประเภท กำลังการผลิต
31.497451, 131.079945 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1.00เมกะวัตต์
 
อัตรารับซื้อไฟฟ้า คู่สัญญา วันที่เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
40 เยน/หน่วย บริษัทไฟฟ้าคิวชู (Kyushu EPCO) พฤศจิกายน 2556
ดาวน์โหลดรูปภาพ

โครงการอาโอโมริ (Aomori) เมืองอาโอโมริ จังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น


ที่ตั้ง ประเภท กำลังการผลิต
40.635328, 141.219125 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 7.21เมกะวัตต์
 
อัตรารับซื้อไฟฟ้า คู่สัญญา วันที่เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
36 เยน/หน่วย บริษัทไฟฟ้าโทโฮคุ (Tohoku EPCO) กันยายน 2562
ดาวน์โหลดรูปภาพ

โครงการ Solar Roof Top 965 หลังคา ประเทศไทย


ที่ตั้ง ประเภท กำลังการผลิต
34 จังหวัด พลังงานแสงอาทิตย์ 6.62เมกะวัตต์
ดาวน์โหลดรูปภาพ

โครงการ KCL ในจังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย


ที่ตั้ง ประเภท กำลังการผลิต
13.58237, 100.8775889 พลังงานแสงอาทิตย์ 249.60กิโลวัตต์
ดาวน์โหลดรูปภาพ

โครงการ Chill Chill Community Mall ในกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย


ที่ตั้ง ประเภท กำลังการผลิต
13.7728965, 100.6131324 พลังงานแสงอาทิตย์ 23.66กิโลวัตต์
ดาวน์โหลดรูปภาพ