พนักงานกลุ่มบริษัท ร่วมสัมมนา หัวข้อ “วิธีเพิ่มพลังทางการเงินสำหรับมนุษย์เงินเดือน” โดยทีมวิทยากรจาก TMB-THANACHART ณ ห้องประชุมบริษัทฯ