กลุ่มบริษัทเชาว์ ร่วมส่งกำลังใจสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ในโรงพยาบาลสนาม

กลุ่มบริษัทเชาว์ ร่วมส่งกำลังใจสนับสนุนน้ำดื่มสะอาด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป ในโรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ต่อสู้ช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19