• EXIM BANK สนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มบริษัท เชาว์ สตีล ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น

    นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(EXIM BANK) ร่วมลงนามกับนายอนาวิล จิรธรรมศิริ (ที่ 2 จากซ้าย) และนางสาว คู เมน ไว (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยภายใต้กลุ่มบริษัท เชาว์ สตีล ในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวน 9,880 ล้านเยน หรือประมาณ 3,360 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทนำไปใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตรวม 38 เมกะวัตต์ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559