คณะผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสุทธิชัย สุรพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
3. นายธนาชาต เผ่าพงษ์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
4. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน